Bir Kurumun Hayatta Kalma Yeteneğini Etkileyen İki Etmen Nedir?

Liderlik uygulamaları ve nakit akışı yönetimi, bir şirketin başarısını veya başarısızlığını büyük ölçüde etkileyen iki faktördür. Etkili liderleri olan ve pozitif nakit akışını koruyabilecek şirketlere sahip olmayanlardan daha fazla hayatta kalma olasılığı yüksektir. Bir firmanın hayatta kalma oranını arttırmak için, kurum içinde karar veren bireylerin etkin yöneticileri eğitmek ve sürdürmek ve etkili nakit akışı yönetimi politikaları geliştirmek için zaman ve gerekli kaynakları harcaması gerekir.

Liderlik Hayatta Kalmayı Nasıl Etkiler?

İyi yöneticiler bir şirketin başarısına yol açabilir ve yetersiz yöneticiler düşüşüne neden olabilir. Etkili olmayan liderlik, müşteri tercihlerini yanlış değerlendirmek, pazardaki değişikliklere uyum sağlamak veya çalışanların verimsiz şekilde yönetmek gibi çeşitli şeylerden kaynaklanır. Bazı liderler geçmişte işe yarayanların gelecekte işe yaramayabileceğini anlayamıyor. Bu liderler sıklıkla mevcut stratejilerine alışmakta ve endüstri değişikliklerine uyum sağlamak için yeni stratejiler geliştirmekte başarısız olmaktadır.

Etkili Liderlik Özellikleri

Etkili liderler, bir şirketin başarısına atfedilen bazı özelliklere sahiptir. Örgütsel vizyon ve şirketin hedeflerini anlama, başarılı liderlerin önemli özellikleridir. Başarılı liderler, vizyonlarını ve hedeflerini çalışanlarla ve kurum dışındaki diğer kişilerle etkin bir şekilde aktarmalarını sağlayan etkili iletişim ve kişiler arası becerilere sahip olmalıdır. Etkin olmayan liderlik belirtileri kaynakları yetersiz kullanan yöneticileri, çalışanları mikro yöneten ve diktatöryal liderlik tarzını içeren yöneticileri içerir. Etkin olmayan liderlik uygulamaları, bir şirketin hayatta kalma kabiliyetini etkileyen düşük performansa yol açar.

Nakit Akımının Önemi

Bir şirketin hayatta kalmasını etkileyen bir diğer önemli faktör de nakit akışıdır. Bazen, bir şirketin net geliri ve eldeki nakit arasında bir eşitsizlik olabilir. Kârlı bir şirket nihayetinde varlıklarının elinde tutulan nakitlerin büyük çoğunluğu nedeniyle başarısız olabilir ve bu da borçlarını ödemeyi zorlaştırır. Bir şirketin nakit yönetimi politikaları uzun vadeli başarısını belirler. Birçok şirket, ekonomi güçlü olduğunda nakit yönetimi politikalarını gevşetmeye başlar;

Nakit Akışını İyileştirme

Nakit akışı tablosu şirketler içinde önemli bir finansal tablodur. Kuruluşun nakit giriş ve çıkışlarını gösterir. Bir şirketin nakit akışı sorunları yaşıyorsa, yöneticiler hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek için nakit akışı tablosunu analiz edebilir. Bir şirketin nakit akışı sorunu geliştirmesinin bir nedeni, alacaklardan tahsil edilememesidir. Kredi satın alan müşterilerden para almak için harcanan zamanı artırmak için şirketler, tahsilat politikalarını yeniden yapılandırabilir ve müşteri anlaşmazlıklarını hızla çözmeye odaklanabilirler. Etkili nakit tahmin modelleri gerçekleştirme yeteneği, nakit akışını iyileştirmenin başka bir yoludur. Şirketler, nakitlerinin nereden geldiği ve nereye gittiği hakkında iyi bir fikir sahibi olmalıdır.

Popüler Mesajlar