İki Temel Tüccar Toptancılığı Nedir?

Toptan ticaret, perakende değerinin altında fiyatlardan ürün elde etmeyi ve daha sonra fiyatları perakende markalarına satmayı ve ardından fiyatları işaretlemeyi içerir. Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, 2008 yılında toptan ticaret sektöründe 6 milyondan fazla ücretli iş vardı. Ancak, bu çalışanların çalıştığı şirketlerin yüzde 90'ı 20 ya da daha az çalışanı olan küçük işletmelerdi. Toptan ticaret piyasasına iki ana tip toptancı toptancı hakimdir.

Tüccar Toptancıları

Tüccar toptancıları, sektördeki iki temel toptancı türünün ilkidir. Bu toptancılar, kar amaçlı perakende mağazalarına mal alıp satarlar. Çalışma İstatistikleri Bürosu, toptancıların tipik olarak dayanıklı veya dayanıklı olmayan iki tür mal aldıklarını ve sattıklarını belirtir. Bu mallar arasındaki fark, yaşam beklentisinde olup, dayanıklı mallar üç yıldan uzun bir beklenen bir ömre sahiptir.

Acenteler ve Komisyoncular

Toptancılar ve brokerler, toptan ticaret sektörünün diğer büyük bölümünü oluşturur. Acenteler ve brokerler, aldıkları ve sattıkları malları almadıkları veya sahiplenmedikleri için tüccar toptancılarından farklılık gösterir. Bunun yerine, acente veya aracı, toptancı ile perakendeci arasındaki malların satışını düzenleyecek ve satış düzenlemesi için bir ücret alarak genellikle parasını kazanacaktır.

Karşılaştırmalar

Tüccar toptancıları, kârlı çıkmadan önce sattıkları envanteri satın almaları bakımından acentelerden ve brokerlerden farklıdır. Bu, aracı kurumdan daha fazla risk aldıkları anlamına gelir çünkü sattıkları ürünler için finansal sorumluluk almaları gerekir. Aracı kurumlar, öncelikle toptancı ile perakende alıcı arasında aracı olarak hizmet ettikleri için bu sorumluluk seviyesini üstlenmez. Çalışma İstatistikleri Bürosu, broker ve acentelerin, Elektronik Veri Değişimi veya İnternet gibi elektronik araçlarla ticareti kolaylaştıranları içerebileceğini belirtmektedir.

İş Outlook

İşgücü İstatistikleri Bürosu'na göre, toptan ticaret alanının her iki tarafında da genel iş görünümünün 2008'den 2018'e kadar olan ortalama yüzde 4'lük bir yavaş gerçekleşmesi bekleniyor. Büro genel olarak iş büyümesini yavaşlatsa da, daha iyi fırsatlardan bazılarının malların elektronik dağıtım kanalları üzerinden dağıtıldığı alanlarda olacağına dikkat çekiyor. Büro ayrıca serbest meslek fırsatlarının da bu alana giren birçok kişi için önemli bir istihdam kaynağı olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Popüler Mesajlar