Kişisel Finansal Yönetim Tekniklerini Açıklar

Kişisel finansal yönetim birçok kişi ve işletme sahibi için önemli bir kavramdır. Kişisel finansman, genellikle bir insanın hayatını nasıl yaşadığını ve girişimci veya işletme sahibi olarak hangi kararların alınacağını belirler. Kişisel finansın değerlendirilmesi, işletme finansmanının değerlendirilmesine benzer bir yöntemle yapılmalıdır. Aynı finansal ilkelerin çoğu, daha küçük bir ölçekte de olsa geçerlidir. Bireyler için çeşitli kişisel finans yönetimi teknikleri veya araçları bulunmaktadır.

Kişisel Mali Tablo

Kişisel bir finansal tablo, bireye ait tüm varlıkları ve alacaklılara, bankalara veya borç verenlere borçlu olduğu tüm parayı listeler. Bu finansal tablo, bir şirketin bilançosuna çok benzer. Bireyler bu bilgileri net değerlerini ve diğer insanlara ne kadar borçlu olduklarını değerlendirmek için kullanabilirler.

Birçok kişi, evler, taşıtlar, gemiler veya diğer benzer ürünler gibi önemli varlıklara borçludur. Bu kalemlerin net değeri, değerlenmiş veya cari piyasa değeri, bu kalemler için daha az paraya borç verilerek hesaplanabilir. Bu analiz, bireylerin sahip olduğu tüm ana varlıklar için net bir değer sunar.

Bütçeler

Bütçeler, bir bireyin işinden veya diğer nakit üreten varlıklardan alınan tüm parayı ve belirli bir zaman diliminde yapılan tüm harcamaları gösterir. Bütçeler, bireylere gelir ve giderlerin analizinde nakit yönetimi aracı sağlar. Paranın nerede ve nasıl harcandığını anlamak, kişisel finans yönetiminin önemli bir parçasıdır.

Ulusal olarak sendikalaşan bir finansal radyo talk-show sunucusu olan Dave Ramsey, kişisel finansal yönetim için bütçelerin kullanılmasını teşvik eder. Çeşitli öğelere harcanan her doları bir yere yazmak çoğu zaman bireylere nasıl para harcadıklarını gösteren şok edici bir resim sunar.

Bireyler ayrıca yaşamlarındaki ihtiyaç ve isteklere özel harcama limitleri koymak için bütçeler oluşturabilirler. Büyük harcamalar, emeklilik veya diğer tasarruflar, bireyin bütçesinde, daha sonraki masraflar veya diğer acil ihtiyaçlar için para tasarrufu sağlamak amacıyla sık sık uygulanır.

Borç Kartopu

Giderek daha popüler bir kişisel finansal yönetim tekniği borç kartopudur. Ramsey, borcunda borç kartopu yöntemini ve kişisel borcu geri ödemenin bir yolu olarak finansal yönetim materyallerini tanıtıyor. Ramsey, bireylerin en küçükten en büyüğe doğru alacaklılara, bankalara ve borç verenlere olan tüm borçlarını listelemelerini önerir. Borç kartopu, bireylere bu tutarları mantıklı bir şekilde geri ödemeye yönelik bir plan sunar. Bir bütçe oluşturulduktan ve bireyler bütçeyle ilgili harcama planını dikkatlice takip ettikten sonra, bireyler borçlarını geri ödemeye odaklanabilirler.

En küçük borçla başlamak ve en büyük borçla yolunda çalışmak genellikle kişilere kredileri geri ödemede başarı hissi verir. En küçük borcu ödendikten sonra, bireyler bir sonraki borcu geri ödemek için daha fazla paraya sahip olmalıdır. Bu işlem genellikle nihai borç ödenene kadar devam eder.

Popüler Mesajlar