İş Tatmini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bir çalışanın işinden genel olarak memnuniyeti, faktörlerin bir birleşiminin sonucudur - finansal tazminat bunlardan sadece biridir. Yönetimin çalışanların iş memnuniyetini arttırmasındaki rolü, çalışma ortamının olumlu, moralinin yüksek ve çalışanların kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmasını sağlamaktır.

Çalışma şartları

Çalışanlar her hafta çalışma ortamlarında çok fazla zaman harcadıkları için şirketlerin çalışma koşullarını optimize etmeye çalışmaları önemlidir. Sıkışık alanlardan ziyade geniş çalışma alanları, yeterli aydınlatma ve konforlu iş istasyonları gibi şeyler uygun çalışma koşullarına katkıda bulunur. Çalışanların görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak için yükseltilmiş bilgi teknolojisi gibi üretkenlik araçlarının sağlanması iş tatmini için de katkıda bulunur.

Ilerleme fırsatı

Şirketteki rütbeleri yükseltmek için uygun bir yol gördüklerinde ve daha fazla sorumluluk almanın yanı sıra daha yüksek tazminat ödenmesi durumunda, çalışanlar mevcut işlerinden daha memnunlar. Birçok şirket çalışanlarını terfi şansına yol açacak daha ileri beceriler edinmeye teşvik eder. Örneğin, şirketler genellikle üniversite dersleri alan çalışanlar için öğrenim ücretini öderler. Bir çalışanın yıllık performans incelemesi sırasında, bir süpervizör, neyin başarması gerektiğini ve organizasyonda ilerlemeye giden yolda ilerlemek için hangi yeni becerileri geliştirmesi gerektiğini gösteren bir yol bulmalıdır.

İş Yükü ve Stres Seviyesi

Çok ağır bir iş yüküyle ve ulaşılması mümkün olmayan son tarihlerle uğraşmak, iş tatmininin en özel çalışanlar için bile aşınmasına neden olabilir. Son başvuru tarihlerinin altına düşmek, çalışanlar ve denetçiler arasında çatışma ile sonuçlanır ve işyerinin stres düzeyini yükseltir. Çoğu zaman, bu ortam etkisiz yönetim ve kötü planlamadan kaynaklanmaktadır. Ofis kriz modunda çalışmaktadır, çünkü denetçiler çalışanların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için yeterli zaman vermezler veya personel düzeyleri yetersizdir.

İş Arkadaşlarından Saygı

Çalışanlar, çalıştıkları kişiler tarafından saygıyla muamele edilmek istemektedir. Düşmanca bir çalışma ortamı - kaba ya da nahoş iş arkadaşlarıyla - genellikle daha az iş tatmini olan ortamdır. Yöneticiler, disiplin cezası gerektiren daha ciddi sorunlara tırmanmadan önce çatışmalara adım atmalı ve arabuluculuk yapmalıdırlar. Çalışanlara, iş arkadaşlarınızla etkileşime girerken hangi davranışların uygunsuz olduğunu düşündüğünün hatırlatılması gerekebilir.

Süpervizörlerle İlişki

Etkili yöneticiler, çalışanlarının çabaları ve başarıları için tanınması ve övülmesi gerektiğini bilir. Ayrıca çalışanların, işlerini etkin bir şekilde yapma yeteneklerini etkileyen ve ofiste memnuniyetlerini engelleyen endişelerini tartışmaları için denetçilerinin kapısının her zaman açık olduğunu bilmeleri gerekir.

Maddi ödüller

İş tatmini bir çalışanın, şirket ücret skalasının adilliği ve alabileceği mevcut tazminat hakkındaki görüşlerinden etkilenir. Şirketler, çalışanların performansını değerlendirmek ve en iyi performans gösterenlere maaş artışı sağlamak için bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Bonuslar, fazladan ücretli izinler veya tatiller gibi özel teşvikler kazanma fırsatları, işyerinde heyecan ve daha yüksek iş tatmini sağlar.

Popüler Mesajlar