SWOT Analizinin En Önemli İki Parçası

SWOT güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ifade eder. Bir SWOT analizi, bir şirket içindeki ve dışındaki fırsat ve tehditlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar. SWOT analizinin en önemli kısımları, tanımladığınız elementlere karşılık gelen eylemleri belirtir. Şirketinizin durumunu iyileştirmek için yapılan analiz sonuçlarını kullanarak, performansı iyileştirirken işi olumsuz yönde etkileyen gelişmeler olasılığını azaltabilirsiniz.

SWOT Elemanları

Sürecin en önemli iki bölümünü izole eden bir analiz yapmadan önce, SWOT öğelerini tanımlamanız gerekir. Güçlü yönler, beceriler, kaynaklar, yetenekler ve markalar gibi bir şirketin iç özellikleridir. Zayıflıklar, müşteri kaynakları veya çalışanların memnuniyetsizliği gibi iç özelliklerdir. Fırsatlar dış pazarın genişleme olanakları, teknolojik gelişmeler veya rakip zayıflıklarıdır. Tehditler, yeni rakipler, memnun olmayan müşteriler veya değişen pazar ihtiyaçları gibi dış faktörlerden kaynaklanmaktadır. İlk adım, bir ekip beyin fırtınası türdeki bir işlemdeki tüm olası öğeleri listelemektir.

rütbe

SWOT analizine geçmeden önceki bir sonraki adım, listelediğiniz öğeleri sıralamaktır. Analizde yalnızca en önemli unsurlar kullanılabilir çünkü amacı şirketin pazardaki durumunu iyileştirmesi için uygun eylemler önermek. Kaynaklar ve personel üzerindeki tipik sınırlamalar göz önüne alındığında, herhangi bir zamanda yalnızca sınırlı sayıda eylem yapılabilir. Normalde, şirketinizin yapabileceği en önemli eylem planlarından birkaçını belirtmek için her türdeki ilk iki veya üç öğeden daha fazlasını tutmanıza gerek yoktur.

Riski Azaltma

SWOT analizinin en önemli kısmı, şirketinizin uygulanabilirliğini arttırmaktır. Bir şirketin zayıflığıyla birlikte ortaya çıkan önemli tehditler, genellikle şirketinizin geleceğini riske sokar ve SWOT analizi bu riskleri tanımlar. Analiziniz, şirketinizin karşılaştığı en ciddi sorunları vurgulamak için iç zayıflıkları olan dış tehditleri eşleştirir. Örneğin, çok fazla sonuç almadan yatırım yaptığınız büyük bir iş koluna giren yeni bir rakip ciddi bir sorun olabilir.

Daha sonra, iç zayıflığı ortadan kaldırmanın veya dış tehdidi azaltmanın en uygun yol olup olmadığına karar verebilirsiniz. Sorunları gidermek için şirket kaynaklarını atayarak iç zayıflıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Tehdit altındaki iş alanını terk ederek veya işinizi güçlendirdikten sonra tehdidi karşılayarak dış tehditleri azaltabilirsiniz.

Performansı arttırmak

SWOT analizinin ikinci en önemli kısmı, işletmenizin performansını iyileştirmek için hangi eylemleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini anlatır. Analizin, iç güçleri dış fırsatlarla eşleştirir. Bir fırsattan bir güç pozisyonundan yararlanmak, ilgili girişimin başarısını sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, güçlü yanlarınızdan biri mali ise, zayıflamış bir rakip satın alabilir veya gelecek vaat eden teknolojiye yatırım yapabilirsiniz. SWOT analizinin ilk kısmı ile şirketinizin hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olabilirseniz, bu bölüm şirketinizin başarılı olmasına ve performansı iyileştirmesine yardımcı olur.

Popüler Mesajlar