GAAP Sağlık Hizmetlerinde Nasıl Yardım Ediyor?

Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri (GAAP), Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan ve finansal bilgilerin düzgün bir şekilde kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlayan muhasebe standartlarıdır. GAAP kullanan şirketlere sağladığı avantaj, şirket mali tablolarını karşılaştırmanın yükünü hafifletmesidir. GAAP, iş veya organizasyonun kredibilitesini sağlamaya ve bir finansal güç derecesi kazanmaya sağlık hizmetinde yardımcı olur.

Finansal İstikrar

GAAP kapsamında, işletmeler tahakkuk eden muhasebe yöntemini kullanır. Bu, şirketlerin hala olağanüstü olabilecek gelirleri bildirmelerini sağlar. Bir şirket, nakit muhasebeleştirme yönteminin kullanılmasına göre daha yüksek bir net değer sağlayan bir devlet hibesi gibi, ancak henüz alınmamış bir satın alma veya para gösterme yeteneğine sahiptir. Bu, müşteriden veya hesapta temerrüde düşmüş olan hastalardan para içermez. Buna kontra varlıklar denir ve gerçekleştirilebilir bir değer olarak rapor edilir.

Kredi Değerliliği

GAAP kuralları sigorta acentelerinin ve finansal kurumların sağlık yardımı sektörünü sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırmasına ve kredi değerliliğini belirlemesine olanak tanır. Örnek olarak, geliri 250.000 ABD Doları olan yeni bir şirket, 1 milyon ABD Doları üzerinde geliri olan benzer bir yeni şirkete kıyasla daha iyi görünebilir. GAAP kayıtları ayrıca, sigorta şirketlerinden yapılan ödemeler ve devlet tarafından finanse edilen sağlık sigortası gibi gelecekteki geliri de göstermektedir.

Varlık ve yükümlülükler

GAAP finansal raporlama yöntemi, şirketin tüm varlıkları ifşa etmesine ve yine de değer düşüklüğünü hesaba katmasına izin verir. Borçlar, hangi iş alanlarının tehlikeye girdiğini ve dikkat etmesi gereken yönetime gösteren belirli modüllerde listelenmiştir. Bu yöntem ayrıca şirketin bağış ve bağışlardan edindiği taahhütleri önceden rapor etmesine de izin veriyor. Bu bilgi, yönetimin taahhütleri yerine getirilmiş bağışlara dönüştürmek için yeni stratejiler kullanmasına ve bir fon vericinin yatırıma değip değmeyeceğini fark etmesini sağlar.

Pazarlık gücü

Şirketler genellikle daha küçük işletmelerle birleşir veya bunları devralır. Eldeki işletme bütçesinde uzun vadeli nakit gösteren güçlü bir GAAP, birleşme veya devralma durumunda kaldıraç sağlar. Sağlık şirketi, yönetimi ve çalışanları ellerinde tutmak veya müşterilere sunulan özel hizmetleri sürdürmek için pazarlık gücüne sahiptir. Şirketin finansal durumu GAAP kullanımıyla daha şeffaf. Sektördeki zayıflıklar hızlı bir şekilde tanınır ve düzeltilebilir. Yönetim, üstün bir finansal bilanço ile güçlü bir şirket kurma fırsatına sahiptir.

Popüler Mesajlar