Sağlık Taraması Soruları

Sağlık taraması soruları, genellikle önleyici bakım veya tanı koymak için kullanılan, fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilgili çeşitli bilgileri alır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, sağlık taraması yapmanın avantajlarından biri insanları sağlık hakkında eğitmek ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmektir. Kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için, kişinin fiziksel ve zihinsel geçmişini, mevcut fiziksel ve zihinsel koşullarını ve alışkanlık davranışlarını değerlendirmek üzere sağlık taraması soruları uyarlanmalıdır.

Tıbbi geçmiş

Bir sağlık değerlendirme formunu doldururken, tıbbi geçmişinizle ilgili birçok soru olduğunu fark edebilirsiniz. Ve sadece bu değil, akrabalarınızın tıbbi geçmişi hakkında da sorularınız var. Değerlendiriciler, ailenizin tıbbi geçmişini yakalamakla ilgileniyorlar, çünkü Amerikan Tabipler Birliği'ne göre, genetik tıp, hastalıkları ve sunum koşullarını açıklamaya yardımcı olabilir.

Tıbbi geçmişe yönelik sağlık taraması ile ilgili sorular, bir kişinin yaralanma, kaza, ameliyat, kalp krizi, hastaneye yatış veya herhangi bir ilaç tedavisi geçirip geçirmediğini sormayı içerir. Bir kişinin aile öyküsüyle ilgili sık sorulan sorular, ailede birinin kalp rahatsızlığı, kanser, diyabet veya depresyon olup olmadığı; genetik ile bağlantılı sağlık koşulları.

Mevcut veya Mevcut Koşullar

Bir sağlık taraması formunun bir sonraki kısmı mevcut veya mevcut tıbbi durumlarla ilgilidir. Burada değerlendirme formu, kişinin nasıl hissettiği, şu anda neye maruz kaldığı, semptomlarının ne olduğu ve ilaç alıp almadığı hakkında bilgi yakalamaktır. Anketler, genellikle formda listelenen tıbbi durumlardan herhangi birine sahip olup olmadıklarına bağlı olarak insanların işaretlemesi gereken Evet veya Hayır kontrol listeleri içerir. Bazen bu listeler birlikte solunum koşulları ve kardiyovasküler koşullar gibi genel tıbbi kategoriler halinde gruplandırılır; diğer zamanlarda anketler, katarakt veya bipolar bozukluk dahil olmak üzere belirli koşulları isimlendirerek kategorileri parçalayacaktır.

Alışkanlık Davranışları

İnsanların sahip olduğu alışkanlıklar sağlık koşullarına katkıda bulunabilir. Örneğin sigara içmek, içmek ve uyuşturucu kullanmak, sağlık taraması formlarının isteyeceği şeylerdir. New York'taki Phelps Memorial Hastane Merkezine göre, madde, herhangi bir kişinin senden içmeyi kesmeni isteyip istemediği ve alkol tüketiminden dolayı kendini suçlu hissetmiş olup olmadığını içeren soruları kullan. Anketler ayrıca hiç sigara içip içmediğinizi, günde kaç paket içtiğinizi ve kaç yıldır sigara içtiğinizi sorabilir.

Haftada kaç kez egzersiz yaptığınız ve bir günde içtiğiniz ortalama bardak su sayısı sağlık anketlerinde bulunabilir. Bu sorular, aktif bir yaşam tarzınızın olup olmadığını ve her gün minimum su standartlarına sahip olup olmadığınızı bulmak için formüle edilmiştir.

Popüler Mesajlar