Nakit Akımının Düzeyi ve Riskini Etkileyen Faktörler nelerdir?

Küçük işletmelerin başarısız olmasının birincil nedeni yetersiz sermayedir. İşletme sahipleri, kredi almakta zorlanana ya da düşük bir ekonomide satışların düşmesine işaret edebilmesine rağmen, diğer çeşitli faktörler nakit akışını etkiler. Azalan nakit akışı genellikle etkisiz yönetimin bir belirtisidir. Diğer zamanlarda, nakit akış tablosunu incelemeyi ihmal etmekten ve nakit ihtiyaçları ile ilgili tahminlerde bulunmaktan kaynaklanabilir. Bu ve diğer faktörler, nakit akışlarının hem seviyesini hem de riskini etkiler.

Nakit Akışı Tanımı

Nakit akışı, nakit ve nakit benzeri değerlerin işinize girip çıkmasıdır. Şirketinizin gelir tablosu satış, gider ve karları gösterirken, nakit akışı tablosu işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Şirketinizin net zararı, şirketinizin maliyetlerini karşılayacak kadar satış yapamadığı anlamına gelir.

Yönetici Kararları - İşlemler

Nakit akışını etkileyen temel faktörler şirketinizin yönetim ekibinin verdiği stratejik ve devam eden kararlardır. Bunlar arasında işletme kararları ve kontrolleri veya bunların bulunmaması sayılabilir. Örneğin, müşterilerin 30 gün içinde ödeme yapmasını gerektiren yönetici odaklı bir politika, nakit akışını azaltabilirken, mevduat veya peşin ödeme gerektiren bir politika bunu artırabilir.

Yönetici Kararları - Yatırım / Finansman

Nakit akışları aynı zamanda yatırım ve finans odaklı olduğundan, bu alanları içeren kararlar firmanızın pozisyonunu etkiler. Yatırım kararları firmanızın varlıklarını içerir. Gayrimenkul veya büyük, pahalı makine satın alma ve bulundurma kararları şirketinizin kısa veya orta vadeli nakit akışını önemli ölçüde azaltabilir. Yatırım kararları ayrıca, şirketinizin varlık satın alımını finanse etmek için verdiği finansman kararlarıyla dolaylı olarak da nakit olarak etkilenir.

Finansman Riskleri / Yatırım Kararları

Özkaynak kullanımı, şirketin parası için daha az risklidir, ancak elde edilmesi zor olabilir. Borcun kullanılması nakit akışını riskli hale getirebilir çünkü bu borcun geri ödenmesi gerekir. Önemli kısa vadeli borç, uzun vadeli borçtan daha risklidir, çünkü kısa vadeli borç, şirketinizin derhal bir yerden nakit edinmesini gerektirir. Uzun vadeli borç, şirketinizin çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurmasını sağlar.

Dış Çevre - Piyasalar

Şirketinizin çalışma ortamı da kilit bir rol oynar. Küçük şirketler ile bile, sermaye piyasalarındaki faaliyet, yatırımların ve nakit akışlarının finanse edilmesini etkiler. Borçlanma halka açık şirketler için sınırlandırılmışsa, genellikle daha az borç seçeneğine sahip küçük şirketler için daha sınırlıdır. Büyük özel sermaye şirketleri şirketlerini halka açıklayamadığında, küçük şirketler yatırım hisselerini almak konusunda daha temkinli olabilirler, belirli bir süre içinde satamazlar.

Dış Çevre - Sanayi / Ekonomi

Sanayi ve ekonomik olaylar da tüm nakit akışlarını etkilemektedir. Örneğin, şirketiniz havacılık endüstrisindeyse ve bu sektör belirgin bir düşüş yaşarsa, satışlarınız düşebilir veya satışları artırmak için daha fazla çaba harcadıkça satışla ilgili masraflarınız artabilir. Her ikisi de azaltılmış operasyonel nakit akışlarına dönüşür. Müşteriler başarısız olursa, risk artar. Eğer belediyeniz iflas ederse, ekonomik bir olay olursa, tüm şirketinizin nakit akışları etkilenebilir.

Popüler Mesajlar