Başarılı Bir İşletmenin İki Temel Öğesi

İşletmeler çeşitli endüstrileri ve uzmanlıkları kapsar ve birçok farklı taktik ve strateji kullanır. Bu nedenle, iş başarısı için belirli unsurlar değişiklik gösterir. Ancak, başarının bazı kilit göstergeleri iş türünden bağımsız olarak uygulanır. Tüm endüstrilerdeki ve pazarlardaki işletmeler, başarılı olmayı umuyorlarsa etkin planlama ve değerlendirme kullanmalıdır.

Planlamanın Gerekliliği

Hataları en aza indirmek, sermayenin faydasını en üst düzeye çıkarmak ve genellikle çalışan ve mantıklı bir organizasyon ve işletme sistemi ortaya koymak için bir işletmenin bir planı olmalıdır. Bu plan hem spesifik metodoloji hem de hedeflerden oluşmalıdır. Böyle bir metodoloji ortaya koymadan, bir işletme verimli bir şekilde çalışmayı umamaz. Hedefleri açıkça belirtmeden, bir işletme herhangi bir hedefine ulaşmayı ümit edemez. Bu plan bir dizi fikir veya tek bir belge olarak bulunabilir. Bu tür yazılı iş planları, borç verenleri veya yatırımcıları cezbetmeyi ve onları işe para yatırmaya ikna etmeyi umut eden girişimciler için genellikle gereklidir.

Planlama Yöntemleri ve Yönleri

İş planlaması iç ve dış unsurlardan oluşur. Planlamanın bazı iç yönleri, bir işletmenin amaç beyanı, hedefleri, ürün tanımı ve operasyonel prosedürlerdir. Planlamanın dış yönleri arasında pazar tanımı ve rekabetçi analiz bulunur. Etkili iş planlaması, üretim, lojistik, pazarlama, insan kaynakları ve araştırma ve geliştirme de dahil olmak üzere şirketin işgücünün her yönündeki bilgi ve becerileri içermelidir. Etkili bir stratejik plan oluşturmak için şirketteki çeşitli alanlardan profesyonelleri içeren stratejik planlama toplantıları düzenleyin.

Değerlendirmenin Gerekliliği

Hiçbir plan mükemmel değildir, ancak başarılıdır. Bu nedenle, başarılı olmak için, bir işletme hatalarından ve mevcut yaklaşım ve kısıtlamalarından kaynaklanan sınırlamalardan bir şeyler öğrenebilmelidir. Bunu yapmanın tek yolu, planın sonuçlara karşı etkinliğini değerlendirmektir. Böyle bir değerlendirme ile bir şirket başarısını sağlamak için ne gibi düzenlemeler yapması gerektiğini görebilir.

Değerlendirme Yöntemleri ve Yönleri

Değerlendirmenin tek ve en önemli yönü, şirketin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmektir. Varsa, mevcut başarı eğilimine dayanarak yeni hedefler koyması gerekir. Olmadıysa, eksikliklerinin arkasındaki nedenleri araştırmalı ve operasyonel değişiklikler yapmalıdır. Şirketlerin değerlendirmelerinde odaklanması gereken bazı önemli rakamlar toplam brüt gelirleri, toplam net kar, toplam satışlar, toplam harcamalar, çalışanların morali, üretim verimliliği, kar marjı ve risk maruziyetidir. Performansın değerlendirilmesi, değerlendirmeden elde edilen bilgileri dikkate alan daha fazla planlamaya yol açmalıdır.

Popüler Mesajlar