Örgütsel Düzeyde Etik İş Uygulamalarını Etkileyen İki Engel

Tutum ve örgütsel yapı, çalışanın etik iş uygulamalarına uyumunu engelleyen küçük bir işletmenin iki yönüdür. Tek bir girişimci tarafından küçük bir işletme kurulabilir. Büyüdükçe küçük bir işletme, daha fazla iş ortağı eklemek veya halka açık bir şirket haline gelirse hissedar eklemek gibi mülkiyeti değiştirebilir. Küçük bir işletmenin liderleri, çalışanların iş etiği ve şirketin yapısına ilişkin tutumlarının etik iş uygulamaları konusundaki itibarını artırmak için nasıl değişebileceğine bakmalıdır.

tutum

Çalışanların etik iş uygulamaları konusunda bir tutumu var. İnançları etik kurallar biçiminde kodlanmış olabilir. Kuruluş içinde yöneticiler, diğer çalışanlar için tutumu modellemektedir. Yöneticiler genel olarak etik kurallar sistemini güçlendiren bir tutum sergiliyorsa, bu tutum çalışanlar arasında geçerli olacaktır. Yöneticiler, etik kurallar konusunda, bazı durumlarda etik kurallara uyulmamış gibi davranmak gibi kötü bir tavır sergiliyorlarsa, etik olmayan iş uygulamalarının hoşgörüsünü teşvik edeceklerdir.

Tutumun Değiştirilmesi

Kurumun, etik kurallara aykırı davranma konusunda yaygın bir ilgisizliği varsa, küçük işletme sahibi veya liderlik ekibinin, bu davranışı değişiklik yönetimi yoluyla düzeltmeyi taahhüt etmesi gerekir. Liderler, etik kurallarını çalışanların başarısı için çok önemli hale getirmelidir. Bu, çalışanların endüstri standartlarını yansıtmak için etik kuralların yeniden yazılmasına yardımcı olmalarını içerebilir. Değişim yönetimi ayrıca etik kurallara uyumu her çalışanın iş tanımında kritik bir faktör haline getirmeyi içerebilir. Etik kurallara uymayan çalışanlar, askıya alma ve sona erme dahil disiplin sonuçları almalıdır.

Yapısal Engeller

Bir kurumun nasıl yapılandırıldığı, kurumsal düzeyde etik iş uygulamalarını etkileyen engeller yaratabilir. Çalışanların kar elde etmek için mal sahibine karşı sorumlu olduğu özel bir şirket örneğini göz önünde bulundurun. Etik kararlar, şirketin sahibini memnun eden şirketin karlılığı için en iyi kararlar olmayabilir. Çalışanlar küçük işletme sahibi için çalıştıkları ve kar etmek zorunda oldukları için işletme etiği ile sahibini tatmin etmek için ne yapılması gerektiği konusunda mücadele etmeleri gerekir.

Yapının Değiştirilmesi

Örgütsel engelleri etik iş uygulamalarına dönüştürmenin bir yolu da kar yapma stratejisini değiştirmektir. Uluslararası operasyonlara sahip küçük bir işletmede liderlik, operasyonlarını iş uygulamalarının yasalara ve kültüre uygun olduğu ülkelere taşıyabilir. Ayrıca, küçük bir işletme sahibi, etik dışı çalışanların işten çıkarılması gibi kurum içindeki çalışanları da değiştirebilir, böylece kâr günlük karar vermede etik değerlerin önüne geçemez. Şirketin yapısı ve çalışanların tutumu, kurumun uzun süre hayatta kalması için etik iş kurallarına uymalıdır.

Popüler Mesajlar