Entegre Liderlik Stilleri Örnekleri

Durumsal liderlik modelleri, bir olayla başa çıkmadaki başarının çoğu zaman senaryonun özelliklerine bağlı olduğunu kabul eder. 1960'larda, yönetim teorisyenleri Robert Blake ve Jane Mouton, liderlere öncelikli liderlik tarzının insanlar için mi yoksa üretim için bir kaygıya mı dayandığını belirlemesine yardımcı olacak bir yönetim sistemi geliştirdi. 1970'li yıllarda daha sonra, yönetim uzmanları Paul Hersey ve Ken Blanchard, başarılı liderlerin eylemlerini astlarının vade ve mevcut ortamın ayrıntılarına göre seçtiklerini belirten bir teori geliştirdi. Bu farklı teknikleri kullanarak, etkili yöneticiler, bir durumu analiz etmek ve insanlara ne yapacaklarını söylemek, bir mesaj satmak, takıma katılmak veya sorumluluk devretmek gibi farklı yaklaşımları birleştirmek için uygun bir harekete geçmek için becerilerini ve uzmanlıklarını kullanır.

İnsanları yönetmek

Kuruluşunuzu uzun süre bırakmayı planlıyorsanız, uzaktayken yapılacak işlerin düzenlenmesi, personeli değerlendirmeyi, tamamlanması gereken görevleri tanımlamayı ve bir eylem planı oluşturmayı içerir. Ürün veya hizmet üretimini sürdürme konusundaki kaygınızı, sizin yokluğunuzun astlarınız için sunduğu potansiyel kariyer gelişim fırsatları ile dengeleyerek, otokratik liderlik tarzını demokratik stille birleştiren bir plan oluşturabilirsiniz. Görevlerin ayrıntılı bir listesini hazırlayın ancak deneyimli astlarınızın uzmanlıklarına göre karar vermelerine izin verin.

Rolleri Değerlendirme

1959'da sosyal psikologlar John French ve Bertram Raven, lider rollerinde kullandıkları beş güç türünü tanımladılar. Bir kişi, astlarının uyumu bekleme hakkına sahip olduğuna inandığında, meşru gücü kullanır. Yetenek ve bilgisine dayanarak otorite uygularsa, uzman gücünü kullanır. İşlerini başkalarına ödüllendirerek, liderler ödülü işlerin yapılması için güçlü bir mekanizma olarak kullanır. Emirleri takip etmediği için başkalarını cezalandıran liderler zorlayıcı bir güç sergilerler. Referans gücü, liderin saygı duymaya değer algılarına dayanarak emirlerine uymalarını sağlar. Bir kuruluş, yeni bir yere taşınmak gibi değişimle karşı karşıya kaldığında, etkili bir lider, hareketle ilgili etkinlikleri açıklamak, yönlendirmek ve yönetmek için bu tür güçleri birleştirir. Görevinize ve durumunuza göre farklı liderlik stillerini entegre edersiniz.

Görevleri Yönetme

Etkili liderler, operasyonel ve stratejik görevleri yerine getirmek için farklı liderlik stillerini birleştirir. Bir çalışan bir görevi tamamlamak için gerekli becerilere ve deneyime sahipse, etkili yöneticiler sorumluluk alır. Örneğin, şirket raporlama uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda alt eğitimler vererek ve durum raporu oluşturma görevini kalifiye bir personele atayarak, sonuç için başarılı sonuçlar veren bir sonuç elde etmek için bir “temsilci” yaklaşımı ile “anlatma” yaklaşımını birleştirirsiniz. organizasyon.

Bina Organizasyonları

Örgütsel liderlik yaklaşımlarını harmanlayarak, etkili liderler etkili ekipler oluşturur. Bireylerin takımdaki yetenek seviyelerini görevlere atamadan önce değerlendirerek başarı olasılığını en üst seviyeye çıkarırsınız. Daha az deneyimli ekip üyelerine koçluk ve danışmanlık yaparak, proje çalışmalarının doğru şekilde tamamlanmasını sağlarken kariyer gelişimlerini sağlayabilirsiniz.

Popüler Mesajlar