İşletmelerde Finansal Yönetim Neden Bu Kadar Önemli?

Finansal yönetim, sahiplerin ve işletme yöneticilerinin en önemli sorumluluklarından biridir. Yönetim kararlarının kar, nakit akışı ve şirketin finansal durumu üzerindeki potansiyel sonuçlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Bir işletmenin her yönüyle ilgili faaliyetler, şirketin finansal performansını etkiler ve işletme sahibi tarafından değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir.

Bir İşletmenin Yaşam Döngüsü

Çoğu şirket, başlangıç ​​döneminde zarar ve negatif nakit akışı yaşar. Finansal yönetim bu süre içinde son derece önemlidir. Yöneticiler, çalışanlara ve tedarikçilere, işin ilk aylarında gelmekten daha fazla para harcadıklarına rağmen ödeme yapmak için yeterli paraya sahip olduklarından emin olmalıdır. Bu, mal sahibinin bu negatif nakit akışlarının finansal projeksiyonlarını yapması gerektiği anlamına gelir; bu nedenle, şirketi kârlı hale gelinceye kadar finanse etmek için ne kadar sermaye gerektiğine dair bir fikri vardır.

Bir işletme büyüdükçe ve olgunlaştıkça büyümesini finanse etmek için daha fazla paraya ihtiyacı olacak. Bu finansal ihtiyaçlar için planlama ve bütçeleme çok önemlidir. Genişletmenin içsel olarak fonlanıp finanse edilmeyeceğine veya dış borç verenlerden borç almaya karar vermek, finansal yöneticiler tarafından verilen bir karardır. Finansal yönetim, uygun fon kaynağını en düşük maliyetle bulmak, şirketin sermaye maliyetini kontrol etmek ve bilançonun kredi notunu olumsuz yönde etkileyerek borçla çok fazla kaldıraçta kalmasına izin vermemek.

Normal İşlemlerde Finansal Yönetim

Normal operasyonlarında, bir şirket bir ürün veya hizmet sağlar, müşterisine satış yapar, para toplar ve süreci tekrar başlatır. Finansal yönetim bu süreçte nakit olarak verimli hareket ediyor. Bu, hammadde ve mamul mal stoklarının ciro oranlarının yönetilmesi, müşterilere satış yapılması ve alacakların zamanında tahsil edilmesi ve daha fazla hammadde satın alarak başlaması anlamına gelmektedir.

Bu arada, işletme faturalarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını ödemek zorundadır. Bunların hepsi nakit parayla yapılmalı ve bu fonların verimli bir şekilde akmasını sağlamak için akıllıca bir finansal yönetim gerekir.

Ekonomiler uzun vadeli bir yükseliş geçmişine sahip olsalar da, zaman zaman keskin düşüşler yaşayacaklar. İşletmeler, bu ekonomik gerileme durumlarını havalandırmak için yeterli likidite sahibi olmayı planlamalı, aksi takdirde nakit yetersizliği nedeniyle kapılarını kapatmaları gerekebilir.

Ticari Faaliyetler Hakkında Raporlama

Her işletme, faaliyetlerinin raporlarını sağlamaktan sorumludur. Hissedarlar yatırımlarının geri dönüşü ve güvenliği hakkında düzenli bilgi isterler. Eyalet ve yerel yönetimlerin, satış vergisi alabilmeleri için raporlara ihtiyaçları var. İşletme yöneticileri, işletmelerinin farklı bölümlerinin faaliyetlerini ölçen önemli performans göstergelerine sahip diğer rapor türlerine ihtiyaç duyarlar.

Ayrıca, kapsamlı bir finansal yönetim sistemi, bu farklı kuruluşların ihtiyaç duyduğu çeşitli rapor türlerini üretebilir.

Dosyalama ve Vergi Ödemesi

Hükümet vergi toplamak için her zaman yanındadır. Finansal yönetim, vergilerini zamanında ödemeyi planlamalıdır.

Finansal yönetim her küçük işletme sahibi veya yöneticinin önemli bir beceridir. Bir mal sahibinin aldığı her karar şirket üzerinde finansal bir etkiye sahiptir ve bu kararları şirketin operasyonları dahilinde toplamalıdır.

Popüler Mesajlar