Pazarlama Probleminin Çözümünde İki Genel Kısıt Nedir?

Genel olarak iş dünyasında ve özellikle de pazarlamada problem çözme, aynı problemin farklı taraflarını gören herkesin katkısını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Pazarlama alanında, çeşitli kısıtlamalar çoğu zaman problem çözmeyi engeller veya engeller, bu da pazarlama uzmanlarının uygulanabilir çözümler bulmasını zorlaştırır.

Kısıtlar teorisi

Ortak kısıtlamaların pazarlama problemi çözme üzerindeki etkisini anlamak için, öncelikle ticaret sektöründeki kısıtlamaları ve bunların nasıl anlaşıldığını anlamak gerekir. Kısıtlamalar teorisi, her iş sürecinin bir tür kısıtlamaya sahip olduğu fikrini ortaya koymaktadır. Bu kısıtlamayı bulmak ve izole etmek problem çözmede ilk adımdır. Sorunun pazarlamada, üretimde veya başka bir şekilde olup olmadığı, sorunun çözülmesi için kısıtlamanın aşılması gerekir. Kısıtlama kaldırıldıktan veya iyileştirildikten sonra, tüm problem çözme süreci iyileştirilebilir.

Zaman kısıtlayıcıları

Pazarlama uzmanları genellikle son tarih için çalışırlar ve kısa sürede çok sayıda insana ulaşmak için tasarlanmış etkili bir pazarlama planını bir araya getirebilmelidirler. Rekabetin şiddetli olduğu ve üreticilerin ürünlerini piyasaya sürmek için acele ettikleri teknoloji endüstrilerinde zaman çok önemli olabilir. Pazarlama uzmanlarının karşılaştığı bu sürekli zaman kısıtı, pazarlama problemlerini çözmeyi zorlaştırmaktadır, çünkü bu zaman eksikliği, tartışma ve problem çözme becerilerinin pratik uygulama miktarını ciddi şekilde sınırlamaktadır.

Politika ve Prosedür

Şirket politikası ve bu politikaya uymak için gereken ilgili prosedürler, genellikle pazarlama profesyonelleri için problem çözme sürecine bir engel teşkil eder. Politika, problem çözme sürecine özgü yaratıcı düşünceyi önleyebildiği veya hatta kaldırabildiği için bir sınırlama işlevi görebilir. Bu, hareket etmeme, rastgele kararlar verme veya problemleri son dakikaya bırakma eğilimine yol açabilir. Bunların hepsi, müşterilere ulaşmadaki sorunları çözmek ve üstesinden gelmek için pazarlama departmanına bağlı bir kuruluşu sakatlayabilir.

Kısıtlamaları aşmak

Problem çözme kısıtlamalarının üstesinden gelmek çoğu zaman birkaç adım gerektiren bir süreci içerir. Pazarlamacılar öncelikle, üstesinden gelmek için kısıtlamayı tanımlayabilmelidir. Daha sonra, kısıtlamayı kendi avantajlarına kullanmanın yollarını bulmalı ve daha sonra da problemi çözme prosedürlerinin geri kalanıyla aynı çizgiye getirmelidir. Bunu, kısıtlamanın üstesinden gelmenin etkinliğini belirleyen bir değerlendirme izler. İstenilen sonuca ulaşılıncaya kadar işlemi tekrarlamak gerekebilir.

Popüler Mesajlar