Küreselleşmeyi Artırmaya Neden Olan Uluslararası İşletmelerde İki Güç

Uluslararası ticaret, uluslararası sınırların ötesinde mal ve hizmet alışverişidir. İhracat ve ithalat ticaretinin dinamiklerini temel alan uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin hızını belirler. Küreselleşme, sermaye ve emek gibi ekonomik üretim faktörlerinin dünya genelinde aşamalı olarak bütünleşmesidir. Küresel ekonomideki aktörler arasında benzeri görülmemiş bir etkileşim ve ekonomik faaliyet alanı ile karakterizedir. Küreselleşme, temel olarak ekonomik serbestleşme ve teknolojik gelişmelerle hızlandırılmaktadır.

Ekonomik Serbestleşme

Ekonomik serbestleşme, daha fazla etkileşim ölçeğini teşvik eden ve uluslararası sınırlar arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını artıran serbest piyasa ekonomik politikalarının benimsenmesidir. Ticaretin serbestleştirilmesi - yani, tarife ve tarife dışı ticaret engellerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması yoluyla büyük ölçüde uygulanmıştır. Birçok ülke, ihracat sübvansiyonları ve vergi, döviz kuru rejimleri, ithalat kotaları ve lisanslama prosedürleri gibi ticari engellerin sık sık gözden geçirilmesi yoluyla uluslararası ticareti teşvik etmektedir. Bu ekonomik politika önlemleri küreselleşmeyi önemli ölçüde hızlandırdı, çünkü mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı uluslararası ticaretin temel taşıdır.

Ekonomik bütünleşme

Ekonomik entegrasyon, dünyanın farklı bölgelerinde ticaretin serbestleşmesini arttırdı. Farklı bölgesel ekonomik organlar, ülkelerin uluslararası pazarların kapsamını genişletmelerini ve belirli ürünler için tercihli muamelelere erişmelerini sağlar. Bu kuruluşlardan bazıları Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, Avrupa Birliği ve Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği'dir. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı bir araya getiren gelişmekte olan pazarların ekonomik işbirliği olan BRICS'in, üye ülkeler için benzeri görülmemiş uluslararası ticaret ve pazar fırsatları sunması öngörülüyor.

Teknolojik gelişmeler

Endüstriyel üretim ve bilgi işlemede teknolojik gelişmeler küreselleşmede etkili olmuştur. Gelişen endüstriyel teknolojiler, ürünlerin standardizasyonunu kolaylaştırmakta, farklı ülkelerdeki standartların eşitsizliğinden kaynaklanan uluslararası ticaret engellerini etkin bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Taşımacılık sektöründeki teknolojik yenilikler uluslararası seyahatleri ve büyük kargo hacimlerinin sevkiyatını kolaylaştırmıştır.

Bilgi Teknolojisi

Bilgi teknolojisi, dünyayı küresel bir köye dönüştürmek için kredilendirildi. Küresel pazarlara anında erişim sağlayarak bir kez uluslararası sınırlar arasındaki ekonomik etkileşimleri engelleyen coğrafi engelleri yıktı. İnternet, ticari işlemler için tartışılmaz bir pazar haline geldi. Tuğla ve harç dağıtım stratejilerinden e-ticarete geçişi teşvik etti. Bu, bireylerin ve işletmelerin pazar paylarını uzaktan genişletmelerini ve yabancı ülkelerden gelen iş fırsatları için kaynakları mümkün kılar. Ayrıca, BT platformlarını kullanarak farklı ülkelerde işgücü hizmetleri tedarik edebilir veya temin edebilir ve finansal işlemleri işleyebilirsiniz.

Popüler Mesajlar