Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerindeki Etkileri

Bir işletme faaliyetlerini diğer ülkelere genişlettiğinde, küreselleşmenin insan kaynakları gelişimi ve yönetimi üzerindeki etkisi önemlidir. Şirketler, genellikle değişen kültürel kimlikleri olan birçok ülkede yayılan bir işgücünü işe alabilmek, eğitmek, tutmak ve desteklemek için çeşitli pratik düzenlemeleri göz önünde bulundurmalıdır. İnsan Kaynakları departmanları kültürel farklılıkları, yabancı düzenlemeleri ve teknolojik gelişmeleri içerecek şekilde düşünce ve uygulamalarını uyarlamalıdır.

Beşeri Sermayenin Küreselleşmesi

Belki de herhangi bir şirket için mevcut en büyük kaynak, edindiği ve elinde tuttuğu işgücüdür. Bir şirket tabanını yabancı bir kıyıya taşıdıkça, bu küreselleşmenin İK prosedürleri üzerindeki etkisi mevcut çalışanlara ve ayrıca yeni çalışanlara da yayılacak. İK departmanı, denizaşırı ülkelere yeni pozisyonlara geçtikleri için mevcut personelinin desteğini arttırmalıdır. Vize, çalışma izni ve barınma konularında yardım, ayrıca kültürel konularda eğitim ve belki de dil edinimi gerekecektir. Yeni yerel yetenekler de kazanılmalı ve geliştirilmelidir. Bir şirketin yeni pazarlara girme kabiliyeti, kalifiye işçilerle ihtiyaçları doldurma kabiliyetine bağlı olacaktır. Bazı durumlarda, yerel çalışanlar kriterleri karşılayabilir, ancak diğer durumlarda, yeni denizaşırı konumdaki pozisyonlara transfer edilmek üzere daha önce vasıflı ve eğitimli çalışanlar aranabilir. Bu durumda, işçilerin mobil olma istekliliği, üretkenlik için kilit bir faktör olabilir.

Kurumsal ve Kültürel Farklılıklar

Küreselleşmenin insan kaynakları gelişimi üzerindeki diğer bir önemli etkisi, hem işyerinde hem de dışında kültürel farklılıkları göz önünde bulundurma gerekliliğidir. İşletmeler kendi kurumsal kültürlerine veya çalışma biçimlerine sahip olma eğilimindedir, ancak insanlar arasında toplumsal ve kültürel farklılıklar da vardır. Bir toplum içindeki kültürel normlar işgücünü ve çalışanların işlerini aile ile nasıl geçirdiklerini, özellikle de aileleriyle geçirdikleri zaman ve istihdam beklentileri hakkındaki fikirlerini etkiler. Bazı kültürlerde, özellikle kadınların liderlikteki rolüyle ilgili olarak, cinsiyet rolleri konusunda farklı biçimler olabilir. Yönetimsel bir pozisyonda olan bir kadın Amerikan kültüründe nadir görülmese de, aynı çoğu başka yerlerde geçerli değildir.

Benzer şekilde, ev ofisten getirilen bir yönetici, bir denizaşırı personeli yönetmek için en iyi kişi olmayabilir, çünkü yerel kültürün tüm nüanslarını ve kabul edilebilir ticari uygulama olarak kabul edilenleri anlamazlar. Örneğin, bazı ülkelerde, tipik iş günü geleneksel 9-5 saatten oldukça farklı olabilir. İşçiler, güne sabah erken saatte başlayıp öğle ve dinlenme için gün ortasında daha uzun bir mola alıp daha sonra akşamlarını erken bitirerek işlerini bitirmeye alışmış olabilirler. Yerel kültüre uyum sağlayan bir yönetici, çalışanları arasında daha iyi başarılar bulabilir.

İstihdam ve Vergi Kanunu

Küresel genişleme, değişen vergi ve iş kanunlarından da etkilenmektedir. İK departmanlarının, farklı vergi oranları, fayda gereklilikleri veya işçilik ve çevre düzenlemeleri ile başa çıkmak için hazırlanmaları gerekir. Bu gereklilikler mevcut şirket politikalarına ek olarak veya hatta bunlarla çatışabilir, bu nedenle yerel yönetimlere uyumu korumak için ayarlamalar yapılması gerekir. İK yöneticileri, sadece kendi endüstrileriyle ilgili konularda uzmanlaşmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketlerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki sorunları ve devlet politikalarını da güncel tutmalıdır.

Uzun Mesafeli İletişim Zorlukları

Küçük ve yerel bir işletmede İK müdürü, bir çalışandan İK ofisinde bir form imzalamasını, maaşlarıyla ilgili bir sorunu tartışmasını veya politika ile ilgili bir sorunu ele almasını isteyebilir. Çalışanları çok uzak mesafelerde ve belki de dünyaya yayılmış çeşitli sitelerde yönetirken, İK departmanları çalışanlarıyla iletişim kurma konusunda daha büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Genellikle, bilgi iletmek için e-posta veya konferans araması gibi teknolojilere güvenmeleri gerekir, böylece etkileşimin daha doğrudan insan unsurlarını ortadan kaldırırlar. Ofisler ayrıca 24 saatlik iş gününde farklı noktalarda açıktır, böylece basit sorunların bile çözülmesi daha uzun sürebilir. Her ne kadar formlar ve İK yönetimi yazılımı şirket genelinde standartlaştırılsa da, dil farklılıkları için de konaklama yapılması gerekebilir.

Popüler Mesajlar